סוגי העיסויים והטיפולים

שאלון רפואי וחתימה על הצהרת בריאות הן חלק אנטגרלי מהטיפול.
חברת הטעם בחיים מעמידה לרשותכם באתר שאלון רפואי לפני קבלת עיסוי כל מטופל יכול למלא את השאלון ולהביאו לטיפול.

הקישו להורדת השאלון הרפואי שלנו: 
שאלון מקדים לטיפול ברפואה אלטרנטיבית – הטעם בחיים