הטיפול מתאים לבעיות עיצביות אורטופדיות כגון: פריצת דיסק, בלט, היצרויות והסתידויות בגב עליון ובגב תחתון.

כדי להוריד את רף הכאב העיצבי, הטיפולים יתבצעו ע"י מכשיר אולטרסאונד, ע"י קרח וע"י חום וזאת כדי לקבל הורדת כאבים.

חשוב לדעת, שקרח הוא המאלחש הטבעי הטוב ביותר, מפחית כאב הכי יעיל.

יתרונו שהוא אינו תוקף ריקמה בריאה, וכמו כן הוא תוקף רק חומרי פסולת.

 

פרטים

טיפול באורך 60 דק' מחיר 280 ש"ח